Anmälningsplikt

Den som tänker bedriva verksamhet som kan påverka människors hälsa ska anmäla det till kommunens miljönämnd. Anmälningspliktigt är sådant som typiskt sett medför miljö- och hälsorisker om de inte bedrivs på rätt sätt.

Syfte med anmälningsplikten

Syftet med anmälan är att miljönämnden ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten kan godtas utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Miljönämnden får också en möjlighet att ge råd, begära förändringar eller förbjuda att verksamheten startar.

Möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på ett bra sätt från början ökar om verksamhetsutövaren tidigt tar kontakt med miljönämnden. Felaktiga lösningar kan vara problematiska för verksamhetsutövaren att åtgärda i efterhand. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska miljönämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Anmälningsplikten regleras i 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga och som Socialstyrelsen har tillsynsvägledningsansvar för är akupunktur, fotvård, piercing och tatuering.

Frågor och svar om anmälningsplikt enligt miljöbalken