/
/

Ny ansvarsfördelning inom hälsoskydd

Den 1 januari 2014 bildades Folkhälsomyndigheten. Samtidigt övergick större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd, objektsburen smitta, samt miljö- och folkhälsorapportering till den nya myndigheten. Ansvaret för viss tillsynsvägledning är kvar på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens tillsynvägledningsansvar från 1 januari 2014

Socialstyrelsen ger fortsatt tillsynsvägledning till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder i frågor om smittskydd och övrigt hälsoskydd som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet som:

 • piercing och tatuering
 • fotvård
 • akupunktur
 • nagelskulptering
 • frisör
 • skönhetsbehandling
 • massage, med flera yrkesmässiga hygieniska verksamheter.

Även tillsynsvägledning för vissa typer av farligt avfall från hälso- och sjukvården är kvar på Socialstyrelsen.

Livsmedelsverket har tagit över dricksvatten från enskilda brunnar

Från den 1 januari 2014 har Livsmedelsverket vägledning om dricksvatten från egen brunn. Se myndighetens webbplats för mer information.

Folkhälsomyndighetens ansvar enligt miljöbalken

Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering har överförts till den nya myndigheten.

Folkhälsomyndigheten tillsynsvägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder enligt miljöbalken inom hälsoskyddsområdet, till exempel bassängbad och inomhusmiljö. Frågorna om inomhusmiljö kan gälla bland annat:

 • buller
 • luftkvalitet
 • radon
 • temperatur
 • skadedjur.

Andra frågor kan beröra inomhusmiljön och hygienrutiner i förskolan eller fastighetsägares egenkontroll. Det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljö i skolan har överförts till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten tillsynsvägleder även om objektsburen smitta såsom legionella.

Giltiga tillstånd för bekämpningsmedel fortsätter att gälla

Folkhälsomyndigheten har tagit över ansvaret för utbildningar och tillstånd för bekämpningsmedel. Tillstånd som Socialstyrelsen har beviljat för be-kämpningsmedel innan 2014 gäller enligt tillståndet.