Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

/

Hälsoskydd

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det förebyggande hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken.

Socialstyrelsen vägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelserna när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Myndigheten vägleder även när det gäller vissa typer av farligt avfall från hälso- och sjukvården.

Om du driver eller ska starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet, till exempel inom piercing och tatuering, fotvård, akupunktur, nagelskulptering, frisör, skönhets- eller massagebehandling, ska du vända dig till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Om du är kund och har blivit skadad av en behandling i en verksamhet enligt ovan, ska du också vända dig till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Den 1 januari 2014 övergick stora delar av Socialstyrelsens hälsoskyddsarbete till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

  • Folkhälsomyndighetens ansvar
    Större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering har gått över till den nya myndigheten. Överföringen omfattar även objektsburen smitta, som till exempel frågor om legionella. Det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljö i skolan har överförts till Folkhälsomyndigheten.
  • Livsmedelsverkets ansvar
    Ansvaret för frågor om dricksvatten från enskilda brunnar ligger nu på Livsmedelsverket.
  • Tillstånd för bekämpningsmedel
    Tillstånd som Socialstyrelsen har beviljat för bekämpningsmedel gäller enligt tillståndet. Folkhälsomyndigheten tar över ansvaret för utbilningar om bekämpningsmedel och nya tillstånd.
  • Läs mer här.