Ansökan om förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd

Här hittar du information om hur du kan ansöka om förlängd frystid.

Ett befruktat ägg får förvaras i fryst tillstånd i högst fem år. Socialstyrelsen får medge att tiden för förvaring i fryst tillstånd förlängs för särskilda fall och om det finns synnerliga skäl.

Bestämmelser om förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd finns i 5 kap. 4 och 6 §§ lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Så här ansöker du om förlängd frystid

Du ansöker om förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd skriftligt.

Ansökningsblankett om förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd.

Av ansökan ska framgå den sökandes och den medsökandes namn, personnummer och adress. I ansökan berättar ni varför ni inte har utnyttjat äggen, hur ni tänker er framtiden och när ni planerar att använda de nedfrysta äggen. Ansökan dateras och undertecknas av er båda.

Till ansökan bifogar ni ett aktuellt intyg från kliniken där de frysta äggen förvaras. Av intyget ska framgå hur många befruktade ägg som finns nedfrysta, när dessa frystes ned och när frystiden går ut.

Ansökan skickas till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.