Arbetsplatskod

Här hittar du information om arbetsplatskod.

Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedels-förmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod enligt 4 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Det är landstinget som beslutar om arbetsplatskoder.

Om någon får avslag på en ansökan om arbetsplatskod ska ärendet lämnas över till Socialstyrelsen för prövning.