Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

Den här kursen på 7,5 poäng på magisternivå vänder sig till dig som är handläggare inom LSS. Hösten 2018 startar den sista högskoleutbildningen inom ramen för denna satsning. Sammanlagt har kursen gått fyra gånger till och med 2018. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår.

 Kursstarter 

 • Kursstart hösten 2018. Anmälan öppen 5 mars–15 juni 2018

Vem kan söka kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som är handläggare och prövar ansökningar om insatser enligt LSS och till dig som är chef för handläggare. Du som är vikarie kan även söka kursen förutsatt att du är anställd hela kursperioden.

 

Vad lär jag mig under kursen?

Genom att delta i kursen får du:

 • fördjupade kunskaper om strukturerade metoder och arbetssätt för att utreda och bedöma behov
 • verktyg till stöd för en rättssäker handläggning
 • fördjupade kunskaper inom den allmänna inriktningen i LSS
 • ökad förståelse för hur FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnets rättigheter kan omsättas i praktiken
 • kunskaper om hur du undviker diskriminerande handlingar i handläggningen
 • större kunskaper om olika typer av kommunikation som kan öka möjligheterna för den enskilde att vara delaktig i utredningen.

 Vad bidrar utbildningen till?

Chefer som har flera handläggare som deltagit har bland annat sett att förståelsen för rättssäkerhetsprinciperna i LSS har ökat i arbetsgruppen.  Bedömningar har blivit mer underbyggda och beslut mer enhetliga.

 

Omfattning och upplägg

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsdag i veckan. Som kursdeltagare förväntas du ta del av föreläsningar som delvis är webbaserade, läsa kurslitteratur och genomföra praktiknära examinationsuppgifter. Målet är att du ska få möjlighet att utveckla den egna praktiken. Kontakta respektive högskola för mer detaljerade frågor om upplägget.

Är du som chef intresserad av att någon medarbetare ska delta i utbildningen?

Vi har samlat erfarenheter från andra chefer med många deltagare som gått utbildningen. Här nedan kan du ta del av aspekter som är viktiga att känna till vid implementering.

 1.  När utbildningen ingår i en individuell kompetensplan och följs upp ökar möjligheterna att den enskilde handläggaren kan använda erfa-renheterna i praktiskt arbete.
 2. När utbildningen också ingår i en gemensam kompetensplan och inne-hållet regelbundet följs upp i arbetsgruppen ökar möjligheterna att erfarenheterna används i praktiskt arbete av fler än kursdeltagaren. 

  Ett sätt att följa upp utbildningen är att kursdeltagaren presenterar examensfrågor eller teman från utbildningen för arbetsgruppen som gemensamt reflekterar över om och hur de kan användas.

  Utbildningens webbföreläsningar kan användas för hela arbetsgruppen. Likaså kan vissa gruppövningar användas för att skapa en gemensam värdegrund.

Studieort

Region Syd: Trollhättan, Högskolan Väst

Region Norr: Umeå, Malmö högskola

Region Mitt: Stockholm, Ersta Sköndal högskola

 

Hur anmäler jag mig?

 Anmälan görs på respektive lärosätes webbplats.