/
/

Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

Våren 2017 startar en ny högskoleutbildning på magisternivå för dig som är handläggare inom LSS. Sammanlagt kommer kursen att ges fyra gånger till och med 2018. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår.

Kursstarter

  • Kursstart våren 2017: anmälan stängd
  • Kursstart hösten 2017: anmälan öppen 13 mars–8 maj 2017
  • Kursstart våren 2018: anmälan öppen 3 oktober–4 december 2017
  • Kursstart hösten 2018: anmälan öppen 5 mars–14 maj 2018

Vem kan söka kursen?

Utbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som är handläggare och prövar ansökningar om insatser enligt LSS och till dig som är chef för handläggare. Du som är vikarie kan även söka kursen förutsatt att du är anställd hela kursperioden.

Vad lär jag mig under kursen?

Genom att delta i kursen får du större kunskaper om strukturerade metoder och arbetssätt för att utreda och bedöma behov. Kursen ger dig också verktyg till stöd för en rättssäker handläggning.

I kursen fördjupar du dina kunskaper om den allmänna inriktningen i LSS. Du får även en ökad förståelse för hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter kan omsättas i praktiken. Kursen ger också kunskaper om diskrimineringsgrunderna och hur du undviker diskriminerande handlingar i handläggningen.

Aspekter som särskilt lyfts i utbildningen och som ska beaktas är den enskildes självbestämmande och inflytande i handläggningsprocessen. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om olika typer av kommunikation som kan möjliggöra för den enskilde att vara delaktig i utredningen.

Mål och syfte

Målet för utbildningen är att innehållet ska utgå från din yrkesmässiga verklighet och ge dig möjlighet att omsätta fördjupad kunskap i praktiken.

Omfattning och upplägg

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart, vilket motsvarar ungefär en arbetsdag i veckan. Utbildningen är delvis webbaserad. Kontakta respektive högskola för mer detaljerade frågor om upplägget.

Studieort

Region Syd: Trollhättan, Högskolan Väst

Region Norr: Umeå, Malmö högskola

Region Mitt: Stockholm, Ersta Sköndal högskola

Hur anmäler jag mig?

Anmälan görs på respektive lärosätes webbplats.