Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Utbildningspaket Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens utbildningspaket om bemötande är ett stöd för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning eller föräldrar vars barn har fått en diagnos.

Utbildningspaketets sju delar består av ett kunskapsstöd till barnhälsovården (BHV) som beskriver de utmaningar och riskfaktorer som föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan uppleva och hur BHV kan underlätta för föräldrarna genom ett lyhört och individanpassat stöd.

Till detta hör en studiehandledning för dig som ska utbilda andra. Handledningen ger en samlad bild över utbildningsmaterialet och en ram för din planering av utbildningen.

Den sammanfattande presentationen av kunskapsstödet underlättar för utbildaren att lyfta fram innehållet och välja ut vad som är relevant för det aktuella utbildningstillfället.

Två scenarier med tillhörande frågeställningar har tagits fram som kan laddas ned och användas för gruppdiskussioner under utbildning.

Scenario Sixten

Scenario Felicia

Publikationen Behöver ditt barn stöd från samhället? riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och beskriver i korthet vilket stöd föräldrar och barn kan få från samhället.

Vi har också tagit fram två filmer som vänder sig till personal inom barnhälsovården och till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Till filmerna medföljer ett diskussionsunderlag som kan användas av BHV-personal.

Diskussionsfrågor till filmerna

Filmen "Att bemöta föräldrars oro" vänder sig till BHV-personal och handlar om att bemöta föräldrars oro över barnets utveckling. (speltid: cirka 6 minuter)

 

Filmen "Så här var det för oss" vänder sig till föräldrar som fått beskedet att barnet har en funktionsnedsättning. BHV-personal kan se filmen för att ta del av föräldrarnas erfarenheter och upplevelser. (speltid: cirka 7 minuter)