/
/

Frågor och svar om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

  • Ämne: Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Här hittar du vanliga frågor och svar om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Vi kompletterar med fler frågor och svar löpande.

Innehåll


Ska pengarna som betalades ut i form av organisationsbidrag användas till något speciellt eller får de förbrukas ”fritt” inom verksamheten?

Det är samma regler för organisationsbidraget som för verksamhetsbidraget. Det ska gå till sådan verksamhet som beskrivs i 2 § förordningen. Syftet med förordningen är att stödja kvinno- och tjejjourer i insatser för att förebygga män och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

Får pengarna användas till lönekostnader?

Ja, pengarna får användas till personal som utför verksamhet som står beskrivet i § 2 i förordningen.

Får pengarna användas till personal i skyddat boende?

Nej, statsbidraget omfattar inte kostnader som rör det skyddade boendet om det inte gäller säkerhetsåtgärder.

Vad menar Socialstyrelsen med säkerhetsåtgärder i skyddat boende?

Socialstyrelsens tolkning av säkerhetsåtgärder är skalskydd, exempelvis lås och larm eller personal som specifikt är anställd för säkerheten.

Måste pengarna förbrukas under 2017 eller får de föras över till nästa år?

Pengarna ska förbrukas senast den 31 december 2017 och kan användas för hela kalenderåret.

Kan vi betala ut löner i förskott?

Nej, arbetet ska utföras under den perioden som pengarna beviljats för.

Är det viktigt att hålla isär verksamhetsbidraget och organisationsbidraget?

Ja, det ska redovisas separat på två olika blanketter. Ett tips är att ha pengarna på olika konton.

Hur ser återrapporteringen ut?

Den 1 mars 2018 ska organisationerna senast återrapportera till Socialstyrelsen. I december kommer Socialstyrelsen skicka ut en elektronisk blankett till samtliga organisationer som har fått statsbidrag.

Vad händer om inte alla pengarna förbrukas?

Om organisationen har pengar över kommer Socialstyrelsen att fakturera beloppet. Gör inga spontaninbetalningar!

Vad händer om pengarna har använts till sådant som inte omfattas av förordningen?

Organisationen riskerar då att bli återbetalningsskyldig.

 

Kontakt