/
/

Frågor och svar om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

  • Ämne: Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Här hittar du vanliga frågor och svar om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Vi kompletterar med fler frågor och svar löpande.

Innehåll


Ska pengarna som betalades ut i form av organisationsbidrag användas till något speciellt eller får de förbrukas ”fritt” inom verksamheten?

Det är samma regler för organisationsbidraget som för verksamhetsbidraget. Syftet med förordningen är att stödja kvinno- och tjejjourer i insatser för att förebygga män och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

Får pengarna användas till lönekostnader?

Ja, pengarna får användas till personal som utför verksamhet som står beskrivet i § 2 i förordningen.

Får pengarna användas till personal i skyddat boende?

Nej, statsbidraget omfattar inte kostnader som rör det skyddade boendet om det inte gäller säkerhetsåtgärder.

Vad menar Socialstyrelsen med säkerhetsåtgärder i skyddat boende?

Socialstyrelsens tolkning av säkerhetsåtgärder är skalskydd, exempelvis lås och larm eller personal som specifikt är anställd för säkerheten.

Måste pengarna förbrukas under 2016 eller får de föras över till nästa år?

Pengarna ska förbrukas senast den 31 december 2016.

Kan vi betala ut löner i förskott?

Nej, arbetet ska utföras under den perioden som pengarna beviljats för.

Är det viktigt att hålla isär verksamhetsbidraget och organisationsbidraget?

Ja, det ska redovisas separat på två olika blanketter. Ett tips är att ha pengarna på olika konton.

Hur ser återrapporteringen ut?

Den 1 mars 2017 ska organisationerna senast återrapportera till Socialstyrelsen. I december kommer Socialstyrelsen skicka ut en elektronisk blankett till samtliga organisationer som har fått statsbidrag.

Vad händer om inte alla pengarna förbrukas?

Om organisationen har pengar över kommer Socialstyrelsen att fakturera beloppet. Gör inga spontaninbetalningar!

Vad händer om pengarna har använts till sådant som inte omfattas av förordningen?

Organisationen riskerar då att bli återbetalningsskyldig.

Ska vi söka för 2018 i år eller går det bra att vänta till utlysningen nästa år?

Det är bäst att söka i år om ni är en statsbidragsberättigad organisation och vill vara säkra på att kunna ta del av pengarna som är avsatta för 2018. Eftersom det inte står i förordningen att vi ska se till att det finns pengar över till året därpå, kan vi inte garantera att det under nästa år finns pengar att lysa ut för 2018.

Om vi har fått ett beslut för 2017 ska vi söka igen?

De organisationer som har fått beslut för 2017 behöver inte söka igen för 2017.

När får vi beslut om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer för 2017/2018?

Socialstyrelsen strävar efter att kunna fatta beslut i december 2017.

 

Kontakt