/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – utlandstjänstgöring

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – utlandstjänstgöring

Innehåll


Kan jag tillgodoräkna mig tjänstgöring från ett annat land än Sverige, i specialiseringstjänstgöringen i Sverige?

Först måste du få svensk legitimation. Vilka regler och krav som gäller för det finns på sidan Ansökan om legitimation för dig som är utbildad i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz och sidan Ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land.

Det är det datum som din svensk legitimation är utfärdad som avgör om du följer nya ST. Om du fått din legitimation efter den 1 juli 2006 gäller nya ST (med SOSFS 2008:17).

För att du ska få tillgodoräkna dig din tjänstgöring utomlands ska den

  • ha ingått som en del av ett individuellt utbildningsprogram
  • ha genomförts under handledning
  • kunna styrkas med intyg
  • uppfylla planerad delmålskompetens i målbeskrivningen (enligt den verksamhetschef och handledare som ska intyga att målbeskrivningens krav är uppfyllda).

Du får tillgodoräkna dig tjänstgöring från och med den tidpunkt då du var behörig att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet. Observera att den utländska tjänstgöringen ska redovisas på Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg. Då ska din huvudhandledare skriva på Socialstyrelsens intyg och ange vilket eller vilka delmål som tjänstgöringen ska uppfylla.

Du ska också bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska vara översatt till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Enligt SOSFS 2008:17 får jag tillgodoräkna mig utlandstjänstgöring i min ST om jag har tjänstgjort utomlands efter att jag fick min legitimation. Men jag är från Österrike där vi får legitimation i samband med vår specialistexamen, vilket innebär att där gör vi vår ST innan vi fått legitimation. Vad gäller för min del?

För svensk specialistkompetens kan du bara tillgodoräkna dig ST om du gjort den efter att du fått legitimation.

Om du påbörjat din ST-utbildning i Österrike kan du alltid vända dig tillbaka dit för att söka specialistkompetens där. Då är det de österrikiska myndigheterna som beslutar om du kan tillgodoräkna dig den svenska ST-utbildningen där. Sedan kan du med din österrikiska specialistkompetens söka motsvarande svensk specialistkompetens enligt den europeiska överenskommelsen.

Jag är färdig specialist och har utbildat mig utanför EU och EES. Jag har genomgått en ST som motsvarar en svensk ST, och jag vill bli svensk specialist. Jag kan inte få ut mina kurs- och tjänstgöringsintyg från mitt utbildningsland för att tillgodoräkna mig dem i min svenska ST. Kan min verksamhetschef och handledare i stället intyga att jag uppfyller samtliga delmål i målbeskrivningen?

Eftersom du inte kan redovisa dina intyg, kan du i stället lämna in ett alternativt intyg från din verksamhetschef och handledare. Det gäller endast i undantagsfall och för sökande som utbildat sig i annat land än inom EU eller EES.

En förutsättning är att du ska ha tjänstgjort i Sverige i minst ett år efter att du fått din svenska läkarlegitimation inom samma specialitet som i utbildningslandet. Intyget ska beskriva varför du inte kan redovisa dina intyg på föreskrivet sätt och du ska också redovisa i detalj hur din handledare och verksamhetschef har kontrollerat att du uppfyllt de aktuella delmålen.

De ska alltså ha kontrollerat din faktiska kompetens – det räcker inte att hänvisa till den utländska tjänstgöringen. Det ska finnas en sådan redovisning för vart och ett av de delmål som du saknar intyg för.