/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – sammanslagna specialiteter

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – sammanslagna specialiteter

Innehåll


Jag är ST i en sammanslagen specialitet, klinisk bakteriologi och virologi. Föreskriften kräver därmed dubbla handledare och verksamhetschefer för intyg om uppnådd kompetens i målbeskrivningen. Vidare föreskrivs att handledare och verksamhetschef inte ska vara samma person. I mitt landsting finns endast en specialist i klinisk virologi och som då i praktiken behöver vara både min handledare och verksamhetschef samtidigt. Vad gäller för mig?

Det är riktigt att kraven i föreskriften innebär att du ska ha två ansvariga verksamhetschefer och två ansvariga handledare. Av 7 kap. 5 § 2 i föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) följer också att verksamhetschefen, i de fall denne varit handledare för ST-läkaren, ska utse en läkare med avsedd specialistkompetens som vid sidan av honom eller henne själv ska intyga den uppnådda kompetensen.

Det finns inget utrymme för att göra avsteg från föreskrifterna. Om förutsättningar saknas för att uppfylla dessa krav på kliniken som ansvarar för din ST får lösningar sökas genom kontakter med andra närliggande kliniker eller landsting. Det innebär alltså att i dessa enstaka undantagsfall där antalet specialister är mycket få, såsom exempelvis virologi, kan den enda lösningen vara att handledningen delvis måste ske på distans. I ditt fall innebär detta med hjälp av en specialist i virologi från ett närliggande landsting.

Jag är ST i en sammanslagen specialitet, arbets- och miljömedicin. Enligt föreskriften krävs dubbla verksamhetschefer och handledare, dvs i företagshälsovård respektive yrkes- och miljömedicin. Min ena chef är specialist enbart i yrkesmedicin. Vad gäller då för min del? Måste även ytterligare en specialistkompetent kollega inom miljömedicin intyga att jag uppnått kompetensen i målbeskrivningen?

Ja, i ditt fall innebär det att ytterligare en specialistkompetent kollega inom miljömedicin också ska intyga uppnådd kompetens. Enligt kraven i 4 kap. 1 och 2 §§ föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) ska verksamhetscheferna vara specialistkompetenta inom företagshälsovård samt yrkes- och miljömedicin.