/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – kvalitets- och utvecklingsarbete

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – kvalitets- och utvecklingsarbete

Innehåll


Kan kvalitets- och utvecklingsarbete under handledning tillgodoräknas i ST även om arbetet är utfört innan ST, exempelvis under AT eller grundutbildning?

"Kvalitets- och utvecklingsarbete under handledning” ingår som en lärandemetod under specialiseringstjänstgöringen för uppfyllande av delmålet ”att ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete” och det är verksamhetschefs och handledares ansvar att bedöma att målet uppnås. Grundregeln är att det skall leda till måluppfyllelse inom ST och därmed är svaret huvudsakligen nej