/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – forskning

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – forskning

Innehåll


Jag gör ST i en forskningsnära specialitet: klinisk bakteriologi och virologi. Kan jag tillgodoräkna mig mer forskning i min ST, utöver de 6 månaderna för min doktorsexamen?

Om din handledare och verksamhetschef bedömer att enstaka moment inom kliniknära forskning är en del av din ST och leder till att du uppfyller delmålen för din specialitet, kan du tillgodoräkna dig dem. Det måste också dokumenteras på Socialstyrelsens intyg (som med alla delmål). Intyget bifogar du med din ansökan.

Huvudsyftet med målbeskrivningen är att ST-utbildningen är målstyrd och inte tidstyrd utöver kravet på minst 5 års tjänstgöring eller 4,5 år inklusive avlagd doktorsexamen under förutsättning att målbeskrivningen är uppfylld.

Får jag tillgodoräkna mig forskarkurser i min ST?

Om din handledare och verksamhetschef bedömer att kursen leder till att du uppfyller ett eller flera delmål för din specialitet kan du tillgodoräkna dig den. Det måste också dokumenteras på Socialstyrelsens intyg.

Om jag vill tillgodoräkna mig min avhandling som skriftligt individuellt arbete, räcker det att jag skickar in ett intyg om doktorsexamen från mitt universitet?

Nej, det räcker inte. Din huvudhandledare ska dokumentera detta på Socialstyrelsens intyg om skriftligt individuellt arbete. Intyget bifogar du med din ansökan.