/
/

Frågor och svar om fast vårdkontakt

  • Ämne: Fast vårdkontakt

Innehåll


När ska en fast vårdkontakt utses?

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Var kan en fast vårdkontakt finnas?

En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård.

Hur ska en fast vårdkontakt arbeta?

En fast vårdkontakt bör kunna bistå patienter i att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter och vara patientens kontaktperson.

Vem kan utses till fast vårdkontakt?

Det kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, t.ex. en läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, undersköterska eller mentalskötare. Vid livshotande tillstånd ska en läkare utses.

Varför ska en fast vårdkontakt utses?

En fast vårdkontakt ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Samordning har visats kunna minska mängden sjukhusvård för patienter med omfattande behov av vård och omsorg.

Vad är det för skillnad på en fast vårdkontakt och andra vårdkontakter?

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda samordnarfunktioner som är lagreglerade. Andra namngivna kontaktpersoner kan finnas i hälso- och sjukvården, där de vanligen är specialiserade inom sitt område. Till exempel finns samordnare i psykiatriska vården, kontaktsjuksköterska i cancervården, specialistsjuksköterska i barnsjukvården, samordningssköterska och distriktssköterska på vårdcentraler samt distriktssköterska inom hemsjukvården. Dessa kontaktpersoner kan fylla samma funktion som en fast vårdkontakt.

Kan man ha flera fasta vårdkontakter?

När en person behöver vård från flera olika vårdgivare kan det finnas flera fasta vårdkontakter. Den fasta vårdkontakt som finns där patientens grundsjukdom behandlas, eller där patienten huvudsakligen vistas, kan då ha ett övergripande samordningsansvar.

Vilket ansvar har en fast vårdkontakt?

Hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur hon eller han fullgör sina arbetsuppgifter. Vårdgivaren och verksamhetschefen ansvarar för att det finns den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Om den fasta vårdkontakten inte är medicinskt ansvarig för patienten är det lämpligt att det görs tydligt vem som har det ansvaret.

Vilka bestämmelser finns?

Bestämmelser om fast vårdkontakt finns i första hand i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och patientlagen (2014:821).

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00