/
/

Stöd och utbildning

Socialstyrelsen tar fram en nationell utbildning i syfte att förebygga fallolyckor som publiceras i december 2017. Utbildningen är webbaserad och riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

En viktig del i arbetet med att minska antalet fallskador är att stärka kompetensen hos personal inom vård och omsorg. Socialstyrelsen tar därför fram ett utbildningspaket.

Filmen ger en kort introduktion till utbildningen.

Syftet med utbildningen

Utbildningen ger dig som arbetar inom vård och omsorg kunskap om hur man förebygger fall. Utbildningen uppmuntrar till att fallprevention blir en självklar del i arbetet, att göra riskbedömningar och sedan genomföra evidensbaserade åtgärder.

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. Utbildningen vill stimulera till ett ökat samarbeta mellan olika kompetenser och mellan vården och omsorgen.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till:

 • omsorgspersonal
 • sjuksköterskor
 •  handläggare
 • fysioterapeuter
 • arbetsterapeuter
 • läkare
 • chefer
 • MAS, MAR och SAS.

Det här innehåller utbildningspaketet

Den webbaserade utbildningen ger både teoretiskt såväl som praktiskt stöd.  Den visar på patientens eller brukarens väg genom vård- och omsorgsprocessen och fokuserar på hur målgrupperna arbetar med förebyg-gande insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen tar upp:

 • kända riskfaktorer och vanliga åtgärder
 • arbetssätt för att förebygga fall (värdera fallrisk, utreda fallrisk, genomföra åtgärder och följa upp)
 • samverkan och organisation
 • motivation och bemötande
 • lagar och regler.

Utbildningen innehåller också kunskapstest och det finns möjlighet att skriva ut kursbevis. Det finns också kompletterande övningsuppgifter och handledning som ger stöd och förslag på hur utbildningen kan användas på arbetsplatsen.

Information om utbildningen

När lanseras utbildningen?

Webbutbildningen publiceras på Socialstyrelens utbildningsportal i december 2017 och är gratis för alla verksamheter. Materialet testas under arbetets gång.

 

Var med och testa utbildningen

Socialstyrelsen vill få kontakt med dig som jobbar inom hälso- och sjukvår-den och den sociala omsorgen. Vi behöver din kunskap och dina åsikter i processen med utbildningen. Vill du hjälpa oss? Ta kontakt med Karin Thorheim, projektledare. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Kontakt

Kontakt

Karin Thorheim
075-247 31 63