/
/

Balansera mera- kampanj för att förhindra fallolyckor

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj som årligen genomförs vecka 40, och i år är det den 1-7 oktober. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt om hur man själv kan minimera risken att falla.

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast. Varje år faller cirka 70 000 personer och skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som faller är 80 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Många fallolyckor kan förhindras

Du kan minska risken för att falla. Det mest effektiva är att äta närings-riktig och god mat, träna styrka och balans samt se över ditt medicinintag.

 Bildspel - tips och råd för att förhindra fallolyckor

Broschyr - tips och råd att för-hindra fallolyckor i vardagen

 

Filmer 

Animerad film för att förhindra fallolyckor.

 

Film anpassad för väntrum.

För dig som är lokalt engagerad i Balansera mera-kampanjen

Allt kampanjmaterial som går att beställa eller ladda ner finns samlat på sidan Kampanjmaterial 2018. Materialet är kostnadsfritt.

 

Kontakt

Barbara David
075-247 35 70

Harriet Wennberg
075-247 30 98

Inger Mörk
075-247 35 80

Mer hos oss

Fallskador i vården

Balansera mera på Facebook

På djupet – en podd från Socialstyrelsen – Lyssna på avsnittet om fallolyckor och hur de kan förebyggas.