CAGE

  • Målgrupp: Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper.
  • Typ av metod: Bedömningsmetod

Cage är ett instrument som används för att identifiera riksfyllda alkoholvanor. Instrumentet utvecklades av Demmie Mayfield, Gail McLeod och Patricia Hall.


Målgrupp

Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper.

Syfte

Syftet med instrumentet är att på ett snabbt och enkelt sätt gallra ut personer med problematiska alkoholvanor.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

CAGE kan användas som ett frågeformulär eller som en del i en intervju. Testet har fyra frågor om typiska symtom som utgör namnets akronym: Cut-down, Annoyment, Guilt Eyeopener. Dessa frågor syftar på problem någon gång i livet och det går inte att tidsbestämma problemen enbart med CAGE.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Formuläret består av fyra frågor. Varje ja-svar ger 1 poäng. 2 poäng eller mer anses peka på skadligt bruk. Återkoppling består av fyra steg (Be om lov, Utforska, Erbjuda och Utforska).

Tidsåtgång

Cirka 5 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet:

Claudia Fahlke, Göteborgs universitet.

Krav på förkunskaper:

Inga direkta krav.

Krav på utbildning:

Ingen särskild utbildning eller licens krävs.

Hänvisning till kunskapsunderlag

Referenser

Armelius B-Å. Bihlar B. Fahlke C. Fridell M. Hillarp Katz L. Reitan T. BIB Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård. SiS; 2014.

Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.