Alcohol-E

  • Målgrupp: Personer med identifierade alkoholproblem.
  • Typ av metod: Bedömningsmetod

Alcohol-E är en anpassning av DUDIT-E. Skillnaden är att Alcohol-E handlar om alkohol istället för droger. Initiativet till Alcohol-E kom från rättspsykiatrin men formuläret har spridits till verksamheter inom socialtjänsten, landsting och kriminalvården.


Målgrupp

Personer med identifierade alkoholproblem.

Syfte

Syftet är att göra en fördjupad utredning efter att ett problematiskt alkoholbruk har konstaterats.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Formuläret består av 52 frågor. Formuläret innehåller tre delskalor som kan summeras. Instrumentet har också en del där klienten skattar hur frekvent han eller hon konsumerar alkohol och vilken typ av alkohol som konsumeras.

Alcohol-E används precis som DUDIT-E. Poängen räknas på samma sätt.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Se DUDIT

Tidsåtgång

Cirka 15–20 minuter för att fylla i hela formuläret.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Formulär kan laddas ner gratis från Stockholm läns landsting: Alcohol-E.

Det går också att använda en webbaserad version på www.eScreen.se

Manual för DUDIT-E och Alcohol-E kan beställas från Gothia fortbildning.

Krav på förkunskaper

Personal som använder instrumentet bör ha goda kunskaper om riskbruk, missbruk och beroende.

Krav på utbildning

Det krävs ingen formell utbildning för att använda instrumentet.

Hänvisning till kunskapsunderlag