Utbildningsmaterial om evidensbaserad praktik

Det här är en sammanställning av material för dig som är intresserad av att börja arbeta på ett evidensbaserat sätt eller har kommit en bit på väg och behöver mer handledning.

Utgivet av Socialstyrelsen

Broschyrer

Publikationer

Utgivet av andra

Boken tar upp forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning.

Gothia fortbildning

Kontakt

Ulrika Bergström
075-247 00 00