/

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten

Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren.

Trailer för webbutbildning i evidensbaserad praktik

Gå vidare till vår webbaserade utbildning om evidensbaserad praktik

Metodguide för socialt arbete

Kunskapsöversikter

Socialstyrelsen har kunskapsöversikter på både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område.

Nationella riktlinjer