/

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten

Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren.

Trailer för webbutbildning i evidensbaserad praktik

Webbaserad utbildning om evidensbaserad praktik

Fortbildning i evidensbaserad praktik

Nu kan du anmäla dig till fortbildning som ger stöd i arbetet att implementera nya arbetssätt som leder till evidensbaserad praktik. Kursen som vänder sig till regionala och kommunala utvecklare är uppdelad på fem tillfällen med start i slutet av oktober. Den arrangeras av Socialstyrelsen, SBU och SKL. 

Metodguide för socialt arbete

Nationella riktlinjer