Riksnormen för försörjningsstöd

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka.

Riksnormen för 2015 har samma belopp som riksnormen för 2014.

I tabellerna här nedanför ser du riksnormen för 2015.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Summa personliga
kostnader
1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280
Utan lunch
5 dagar/vecka
1610 1800 1550 1730 - - - -

 

Personliga kostnader vuxna, i kronor

 

Ensamstående Sambor
Summa personliga kostnader 2950 5320

 

Gemensamma hushållskostnader, i kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa gemensamma hushållskostnader
930 1040 1310 1490 1710 1950 2120

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sambo.

För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här:

1 710 kr ÷ 5 + 2 950 kr = 3 292 kr

Riksnormen tar hänsyn till

 • hur många personer som finns i hushållet
 • ålder på barn och skolungdomar
 • om barn och skolungdomar äter lunch hemma
 • om vuxna är ensamstående eller sambor.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • tv-avgift.