Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Riksnormen för försörjningsstöd

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen för 2016 (gäller från och med 1 januari 2016)

Riksnormen för 2016 är beslutad

I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0–6 år höjts med 100 kronor. För barn i åldersgruppen 7–18 år och för skolungdomar i åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har beloppet höjts med 250 kronor.
Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 7–18 år i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter.
Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för att kompensera höjningen av TV-avgiften.

Riksnormen för försörjningsstöd 2016

Riksnormen för 2015 (gäller till och med 31 december 2015)

I tabellerna här nedanför ser du riksnormen för 2015.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Summa personliga
kostnader
1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280
Utan lunch
5 dagar/vecka
1610 1800 1550 1730 - - - -

 

Personliga kostnader vuxna, i kronor

 

Ensamstående Sambor
Summa personliga kostnader 2950 5320

 

Gemensamma hushållskostnader, i kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa gemensamma hushållskostnader
930 1040 1310 1490 1710 1950 2120

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sambo.

För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här:

1 710 kr ÷ 5 + 2 950 kr = 3 292 kr

Riksnormen tar hänsyn till

 • hur många personer som finns i hushållet
 • ålder på barn och skolungdomar
 • om barn och skolungdomar äter lunch hemma
 • om vuxna är ensamstående eller sambor.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • tv-avgift.