Riksnormen för försörjningsstöd

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen för 2018 (gäller från och med 1 januari 2018)

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Ålder 0 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år
Summa personliga
kostnader
2 090 2 330 2 080 2 330 2 930 3 370 3 800 3 830
Utan lunch
5 dagar/vecka
1 960 2 150 1 900 2 080 - - - -

 

Personliga kostnader vuxna, i kronor

 

Ensamstående Sambor
Summa personliga kostnader 3 030 5 460

 

Gemensamma hushållskostnader, i kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa gemensamma hushållskostnader
970 1 080 1 350 1 540 1 770 2 010 2 180

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än sju personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer.

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sambo.

För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här:

1 770 kr / 5 personer + 3 030 kr = 3 384 kr

Riksnormen tar hänsyn till

 • hur många personer som finns i hushållet
 • ålder på barn och skolungdomar
 • om barn och skolungdomar äter lunch hemma
 • om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • TV-avgift.

 Riksnormen för 2018 – för utskrift