Vårdgarantin

Den 1 juli 2010 lagstadgades vårdgarantin. Vårdgarantin beskriver hur lång tid du som patient som längst ska behöva vänta på att få komma på besök, behandling eller operation i primär- och specialistvården. Populärt brukar den beskrivas med sifferkombinationen 0, 7, 90, 90.

Siffrorna står för:

0 Söker du primärvården, vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, ska du få kontakt med dem samma dag du söker dem.

7 Bedömer primärvården att en läkare bör kopplas in, ska du få en läkartid inom högst sju dagar.

90 Som patient ska du som mest behöva vänta i 90 dagar, efter det att en remiss gått iväg, på ett första besök i den specialiserade vården.

90 Som patient ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som specialistläkaren ordinerat.

Landstingen blir i och med lagstadgandet skyldiga att hålla tidsgränserna.

Patientlagen har tillkommit i januari 2015 för att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i hälso- och sjukvården.