/
/

Vård i rimlig tid

Socialstyrelsen anser att ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av.

Vår målsättning är att i framtiden kunna samla in uppgifter om tidpunkter som gör det möjligt att redovisa och jämföra faktiska väntetider för olika diagnoser/åtgärder och befolkningsgrupper.

Kontakt

Övergripande frågor, och frågor om akutmottagningar och fysisk tillgänglighet
Sevim Barbasso Helmers
075-247 41 82

Sakfrågor
Marianne Hanning
075-247 36 35