Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Prioriteringar i hälso- och sjukvården

Alla medborgare i Sverige, oavsett bakgrund och bostadsort, ska få lika god vård. För att detta ska vara möjligt så måste politiker, tjänstemän och verksamhetschefer arbeta tillsammans med övergripande prioriteringar.

Våren 1997 beslutade riksdagen om prioriteringar i hälso- och sjukvården. Enligt riksdagens beslut ska alla prioriteringar göras medvetet, ske i en öppen process och vara baserade på tre etiska principer. Vårdgivarna ska redovisa grunderna för prioriteringarna och utgå från bästa möjliga kunskap. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd i detta arbete.

Socialstyrelsen anser att landstingen och vårdgivarna måste bli bättre på att arbeta systematiskt med prioriteringar. Detta för att möta den åldrande befolkningens högt ställda förväntningar på vården och de ökande socioekonomiska skillnaderna i befolkningen. Dessa utmaningar måste övervinnas för att vi ska uppnå målet med en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Kontakt