/

Blanketter

Här hittar du alla Socialstyrelsens blanketter. Vissa blanketter kan fyllas i på bildskärmen och sedan skrivas ut. Det går inte att spara data som du skrivit i blanketter. Pdf-blanketter kräver minst version 5 av Acrobat Reader.

Blanketter för handläggning av faderskapsärenden och medgivandeutredning inför internationell adoption finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).


Blankett Språk Blankettnummer
Ansökan om bevis om specialistkompetens Svenska HSLF-FS 2017:77 Bilaga 10
Ansökan om rätt att få kalla sig specialistsjuksköterska för dig som är utbildad utanför EU Svenska 45500 2010-10
Application form for a specialist qualification for those educated within the EU or EEA (outside of Sweden) Engelska
Application form for the right to call yourself a specialised nurse for those educated within the EU or EEA (outside of Sweden) Engelska
Auskultation - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 4
Auskultation - om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 3
Deltagarförteckning, SK-kurser Svenska  
Förskrivningsrätt för barnmorskor Svenska 37651 2010-4
Förskrivningsrätt för sjuksköterskor Svenska 37702 2010-5
Intyg om delmål Svenska HSLF-FS 2017:77 Bilaga 11
Intyg om fullgjord specialiseringstjänstgöring Svenska HSLF-FS 2017:77 Bilaga 12
Intyg om uppnådd specialistkompetens Svenska HSLF-FS 2017:77 Bilaga 13
Klinisk tjänstgöring - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 3
Klinisk tjänstgöring under handledning - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 4
Kurs - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 5
Kurs specialistkompetens - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 5
Kursredovisning, SK-kurser Svenska  
Kvalitet och utvecklingsarbete - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 7
Kvalitets- och utvecklingsarbete - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 6
Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring - Intyg om uppnådd kompetens Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 2
Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring - Intyg om uppnådd specialistkompetens Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 2
Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 7
Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principverktyg - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 6
Specialistkompetens - Ansökan om Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 1
Specialistkompetens - Ansökan om bevis Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 1
Specialistkompetens för läkare utbildade utanför EU - Ansökan Svenska 45109 2011-09
Specialistkompetens för tandläkare utbildade i Sverige - Ansökan Svenska
Specialistkompetens för tandläkare utbildade utanför EU - Ansökan Svenska 45155 2011-9
Uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland - INTYG om Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 8a
Uppnådd specialistkompetens - INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 8b

Sök och avgränsa

Programvara för blanketter

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil till mottagare (se upp om blanketten kräver namnteckning). Många organisationer, myndigheter och företag har licenser för Acrobat fullversion – tala med IT-ansvarig. 

Ladda ner Adobe Reader