/

Blanketter

Här hittar du alla Socialstyrelsens blanketter. Vissa blanketter kan fyllas i på bildskärmen och sedan skrivas ut. Det går inte att spara data som du skrivit i blanketter. Pdf-blanketter kräver minst version 5 av Acrobat Reader.

Blanketter för handläggning av faderskapsärenden och medgivandeutredning inför internationell adoption finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).


Blankett Språk Blankettnummer
Ansökan om rätt att få kalla sig specialistsjuksköterska för dig som är utbildad utanför EU Svenska 45500 2010-10
Application form for a specialist qualification for those educated within the EU or EEA (outside of Sweden) Engelska
Application form for the right to call yourself a specialised nurse for those educated within the EU or EEA (outside of Sweden) Engelska
Auskultation - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 4
Auskultation - om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 3
Deltagarförteckning, SK-kurser Svenska  
Efteranmälan till SK-kurs Svenska  
Förskrivningsrätt för barnmorskor Svenska 37651 2010-4
Förskrivningsrätt för sjuksköterskor Svenska 37702 2010-5
Klinisk tjänstgöring - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 3
Klinisk tjänstgöring under handledning - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 4
Kurs - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 5
Kurs specialistkompetens - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 5
Kursredovisning, SK-kurser Svenska  
Kvalitet och utvecklingsarbete - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 7
Kvalitets- och utvecklingsarbete - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 6
Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring - Intyg om uppnådd kompetens Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 2
Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring - Intyg om uppnådd specialistkompetens Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 2
Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 7
Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principverktyg - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 6
Specialistkompetens - Ansökan om Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 1
Specialistkompetens - Ansökan om bevis Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 1
Specialistkompetens för läkare utbildade utanför EU - Ansökan Svenska 45109 2011-09
Specialistkompetens för tandläkare utbildade i Sverige - Ansökan Svenska
Specialistkompetens för tandläkare utbildade utanför EU - Ansökan Svenska 45155 2011-9
Uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland - INTYG om Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 8a
Uppnådd specialistkompetens - INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 8b

Sök och avgränsa

Programvara för blanketter

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil till mottagare (se upp om blanketten kräver namnteckning). Många organisationer, myndigheter och företag har licenser för Acrobat fullversion – tala med IT-ansvarig. 

Ladda ner Adobe Reader