/
/

Barn och unga som är placerade i familjehem och HVB

Vi arbetar för att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Områden som myndigheten arbetat med den senaste tiden

Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor om barn och unga som är placerade i familjehem

Frågor och svar om samordnad individuell plan, SIP