/
/

Barn och unga som är placerade i familjehem och HVB

Vi arbetar för att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Testa Familjehemsvinjetter
Nu kan kommuner och verksamheter som vill få stöd i utredningsarbetet av nya familjehem, testa metoden Familjehemsvinjetter. Sista dag för intresseanmälan är 15 maj. Är ni intresserade? Läs mer här.

Här är några områden som myndigheten arbetat med den senaste tiden: 

Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor om barn och unga som är placerade i familjehem

Frågor och svar om samordnad individuell plan, SIP