/
/

Barn och unga som är placerade i familjehem och HVB

Vi arbetar för att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Här är några områden som myndigheten arbetar med just nu.

Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor om barn och unga som är placerade i familjehem

Frågor och svar om samordnad individuell plan, SIP