Stöd och information om endometrios

Svår mensvärk är det vanligaste symtomet på endometrios. Endometrios drabbar cirka 250 000 personer. I dag kan det ta flera år för en patient att få sin diagnos och relevant behandling. Tidig upptäckt kan minska den tiden.

Här hittar du som arbetar i hälso- och sjukvården information och stöd vid tidig upptäckt vid endometrios. Stödet riktar sig primärt till dig som i ditt arbete möter unga personer, 12–25 år, exempelvis inom elevhälsa, vårdcentral och ungdomsmottagningMaterialet syftar till att öka kännedomen om sjukdomen i samband med nationella riktlinjer för vård vid endometrios publiceras. Alla med endometrios har inte besvär av sin sjukdom, men de som har det behöver tidigt få en professionell bedömning och rätt behandling.

Vad innehåller stödet?

Stödet innehåller utbildningsfilm, informationsbroschyrer och affisch. Materialet ger information om sjukdomen, vikten av tidig upptäck och vilken hjälp som finns att få.

Utbildningsfilm

Filmen är ca 5 min lång och riktar sig till dig som arbetar i vården. Den fokuserar på vikten av tidig upptäckt av endometrios.

På Vimeo kan du ladda ner filmen. Välj download och spara.

Broschyrer och affisch

Här kan du ladda ner och beställa material kostnadsfritt. Det riktar sig till dig som arbetar i vården och till patienter i mötet med vården.

Beställ eller ladda ner affisch

Beställ eller ladda ner broschyr till dig som arbetar i vården

Beställ eller ladda ner broschyr till dig som är patient

Kompletterande kunskapsstöd

Senare under året publiceras ytterligare stöd och utbildningsmaterial som ska stärka kompetensen hos personal och chefer om sjukdomen och stödja införandet av de nationella riktlinjerna.

Stödet kommer att vara webbaserat och bestå av öppen och tillgänglig information och utbildning i syfte att öka kunskap och utveckla arbetssätt. Materialet kommer att rikta sig till personal som arbetar inom elevhälsan, ungdomsmottagningar, vårdcentral samt till personal inom specialistvård.