/
/

Nationell högskolekurs för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Hösten 2016 startar en särskilt utformad högskolekurs för socialsekreterare som har minst två års yrkeserfarenhet från den sociala barn- och ungdomsvården. Kursen kommer att ges på flera platser i landet och ger 7,5 högskolepoäng.

Sammanlagt kommer kursen att ges fyra gånger till och med juni 2018. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår. Litteraturen delas ut på plats.

Kursstart

 • Första kursstart är månadsskiftet augusti/september 2016.
 • Kurs två startar månadsskiftet januari/februari 2017.
 • Kurs tre startar månadsskiftet augusti/september 2017.
 • Kurs fyra startar i månadsskiftet januari/februari 2018.

Målgrupp

Socialsekreterare med minst två års erfarenhet av den sociala barn- och ungdomsvården och som arbetar med myndighetsutövning.

Innehåll

Kursen utgår från deltagarnas yrkesmässiga verklighet och ger dem möjlighet att omsätta fördjupad kunskap i praktiken. Under kursen integreras teori och praktiska uppgifter.

Kursen ger fördjupad kunskap om

 • socialsekreterarnas uppdrag, ansvar och befogenheter
 • samverkan, risk- och skyddsfaktorer
 • hur barn, unga och deras föräldrar kan göras delaktiga vid utredning, planering och uppföljning.

Barnrättsperspektivet finns hela tiden med under kursen.

Omfattning och upplägg

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart, vilket motsvarar ungefär en arbetsdag i veckan. Utbildningen är delvis webbaserad. Mer detaljerade frågor om upplägget besvaras av respektive högskola.

Behörighet

Utbildningen är på magisternivå. Behöriga att delta är alla som är anställda i socialtjänstens barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning. Vikarier kan söka kursen förutsatt att de är anställda hela kursperioden.

Studieort

Region Syd: Hälsohögskolan i Jönköping

 • Höstterminen 2016 ges kursen i Göteborg
 • Vårterminen 2017: ges kursen i Linköping
 • Höstterminen 2017: ges kursen i Malmö
 • Vårterminen 2018: ges kursen i Göteborg

Region Norr: Mittuniversitetet

 • Höstterminen 2016 ges kursen i Umeå
 • Vårterminen 2017: ges kursen i Sundvall
 • Höstterminen 2017: ges kursen i Luleå
 • Vårterminen 2018: ges kursen i Umeå

Region Mitt: Karlstads universitet

 • Höstterminen 2016 ges kursen i Stockholm
 • Vårterminen 2017: ges kursen i Örebro
 • Höstterminen 2017: ges kursen i Stockholm
 • Vårterminen 2018: ges kursen i Stockholm

Anmälan

Anmälningssidorna på respektive lärosätes webbplats är öppna dessa datum: 

Vårterminen 2017
3 oktober – 25 november 2016

Höstterminen 2017
13 mars – 19 april 2017

Vårterminen 2018
3 oktober – 14 november 2017