/
/

Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Nu finns en särskilt utformad högskolekurs på magisternivå för socialsekreterare som har minst två års yrkeserfarenhet från den sociala barn- och ungdomsvården. Kursen erbjuds på flera platser i landet och ger 7,5 högskolepoäng.

Obs! Den här kursen har slutat gå via Socialstyrelsen men kontakta respektive lärosäte för att höra om den går att söka.

Sammanlagt kommer kursen att ges fyra gånger till och med juni 2018. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår. Litteraturen delas ut på plats.

Kursstart

 • Kursomgång fyra startar i månadsskiftet januari/februari 2018.
  Anmälan öppen 3 oktober – 14 december 2017. 

Vem kan söka kursen?

Socialsekreterare med minst två års erfarenhet av den sociala barn- och ungdomsvården och som arbetar med myndighetsutövning.

Vad lär jag mig under kursen?

Genom att delta i kursen får du fördjupad kunskap om:

 • socialsekreterarnas uppdrag, ansvar och befogenheter, risk- och skyddsfaktorer
 • verktyg för hur barn, unga och deras föräldrar kan göras delaktiga vid utredning, planering och uppföljning 
 • former för samverkan med andra professioner och verksamheter
 • hur de olika delarna av det insamlade materialet kan användas för analys och bedömning i utredning och uppföljning.

Kursen utgår från deltagarnas yrkesmässiga verklighet och ger dem möjlighet att omsätta fördjupad kunskap i praktiken. Under kursen integreras teori och praktiska uppgifter. Barnrättsperspektivet finns hela tiden med under kursen.

Omfattning och upplägg

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart, vilket motsvarar ungefär en arbetsdag i veckan. Utbildningen är delvis webbaserad. Mer detaljerade frågor om upplägget besvaras av respektive högskola.

Behörighet

Utbildningen är på magisternivå. Behöriga att delta är alla som är anställda i socialtjänstens barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning. Vikarier kan söka kursen förutsatt att de är anställda hela kursperioden.

Är du som chef intresserad av att någon medarbetare ska delta i utbildningen?

Vi har samlat erfarenheter från andra chefer med många deltagare som gått utbildningen. Här nedan kan du ta del av aspekter som är viktiga att känna till vid implementering.

 1. När utbildningen ingår i en individuell kompetensplan och följs upp ökar möjligheterna att den enskilde handläggaren kan använda erfarenheterna i praktiskt arbete.
 2. När utbildningen också ingår i en gemensam kompetensplan och innehållet regelbundet följs upp i arbetsgruppen ökar möjligheterna att erfarenheterna används i praktiskt arbete av fler än kursdeltagaren. 

  Ett sätt att följa upp utbildningen är att kursdeltagaren presenterar examensfrågor eller teman från utbildningen för arbetsgruppen som gemensamt reflekterar över om och hur de kan användas.

  Utbildningens webbföreläsningar kan användas för hela arbetsgruppen. Likaså kan vissa gruppövningar användas för att skapa en gemensam värdegrund.

Anmälan och studieorter

Kursen ges på flera orter i landet. Anmäl dig till arrangören på den studieort där du vill gå kursen.

Region Syd: Hälsohögskolan i Jönköping

 • Höstterminen 2016 ges kursen i Göteborg
 • Vårterminen 2017: ges kursen i Linköping
 • Höstterminen 2017: ges kursen i Malmö
 • Vårterminen 2018: ges kursen i Göteborg

Region Norr: Mittuniversitetet

 • Höstterminen 2016 ges kursen i Umeå
 • Vårterminen 2017: ges kursen i Sundvall
 • Höstterminen 2017: ges kursen i Luleå
 • Vårterminen 2018: ges kursen i Umeå

Region Mitt: Karlstads universitet

 • Höstterminen 2016 ges kursen i Stockholm
 • Vårterminen 2017: ges kursen i Örebro
 • Höstterminen 2017: ges kursen i Stockholm
 • Vårterminen 2018: ges kursen i Stockholm