/
/

Nationell högskolekurs för ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), 7,5 hp

Nu finns en särskilt utformad högskolekurs för ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Kursen upphandlas av Socialstyrelsen och kommer att ges på flera platser i landet.

Sammanlagt kommer kursen att ges fyra gånger till och med juni 2018. Två kursomgångar startade under 2016. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår. Litteraturen delas ut på plats.

Kursstart

  • Kursomgång tre startar i mars/april 2017.
    Anmälan öppen 11 januari - 16 februari 2017.
  • Kursomgång fyra startar i september/oktober 2017.  

    Anmälan öppen 8 augusti - 15 september 2017.

Målgrupp

Ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Med ledare menas första linjens chefer och arbetsledare som ansvarar för myndighetsutövningen.

Innehåll

Kursen innehåller organisations- och ledarskapsteorier, konflikthantering och grupprocesser. Innehållet ska kunna tillämpas i konkreta, praktiknära situationer. Kursen utgår ifrån ett operativt ledarskap som ska stärka socialsekreterarna i deras yrkesroll.

Omfattning och upplägg

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng på magisternivå och ges på kvartsfart, vilket motsvarar ungefär en arbetsdag i veckan. Utbildningen är delvis webbaserad. Mer detaljerade frågor om upplägg besvaras av respektive högskola.

Behörighet

Utbildningen är på magisternivå. Behöriga att delta är alla som är anställda som arbetsledare och chefer i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Vikarier kan söka kursen förutsatt att de är anställda hela kursperioden.

Anmälan och studieorter

Kursen kommer att ges samtidigt på flera orter i landet. Anmäl dig till arrangören på den studieort där du vill gå kursen.

Umeå

Arrangör: Umeå universitet

Gävle

Arrangör: Umeå universitet

Stockholm

Arrangör: Ersta Sköndal högskola

Jönköping

Arrangör: Hälsohögskolan i Jönköping

Göteborg

Arrangör: Ersta Sköndal högskola