/
/
/

Assisterad befruktning och IVF

Den eller de som är ofrivilligt barnlösa kan ha rätt till assisterad befruktning och IVF. Par och ensamstående får tillgång till assisterad befruktning på samma villkor.

Nationellt Kunskapsstöd om assisterad befruktning med donerade könsceller

Nu finns ett kunskapsstöd om assisterad befruktning med donerade könsceller. Kunskapsstödet vänder sig i första hand till professionen och är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd om den särskilda prövning som ska göras av dem som ansöker om assisterad befruktning. Det syftar till att vägleda hälso- och sjukvården i utredningen och bedömningen.

Stödet har fokus på 

  • den prövning som ska ske av de blivande föräldrarnas psykologiska och sociala förhållanden
  • om hur vården kan stödja och informera föräldrarna om hur de kan prata med barnet om dess genetiska ursprung.

Frystid för befruktade ägg

Enligt lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa får ett ägg bevaras i fryst tillstånd högst fem år, alternativt en längre tid som Socialstyrelsen bestämt. Antalet ansökningar om förlängd frystid har minskat radikalt sedan den tillåtna frystiden i juli 1998 förlängdes från ett till fem år.

Socialstyrelsens rättsliga råd fattar beslut om förlängd frystid för befruktade ägg.

Fakta

Assisterad befruktning kan ske på olika sätt. Spermier kan injiceras direkt i kvinnas livmoder genom insemination. Könsceller kan också föras samman i ett provrör utanför kroppen, så kallad IVF in vitro fertilisering. Ett annat sätt är att en spermie förs in manuellt till ett ägg, intracytoplasmatisk spermieinjektion, ICSI. Efter några dagar förs embryot in i kvinnans livmoder.