/
/

Familjerätt och familjerådgivning

Kommunen har ansvar för både familjerådgivning och familjerättsliga frågor. Familjerådgivningen erbjuder främst stöd och hjälp med samlevnadsproblem, medan familjerätten har ansvar för juridiska ärenden som adoptioner, vårdnadsfrågor samt faderskap och föräldraskap.

Familjerådgivning

Kommunernas familjerådgivning erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst i parrelationer. Familjerådgivningen kan ta emot par som vill förbättra sin relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också handla om problem efter en separation eller personer som behöver hjälp och stöd i sitt föräldraskap.

Familjerätten

Den kommunala familjerätten hjälper privatpersoner med ärenden av juridisk karaktär, som adoptioner, vårdnadsfrågor samt faderskap och föräldraskap.

Mer information för professionella om regler och de olika kunskapsstöd som Socialstyrelsen har: