Flyktingsituationen

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten och möter nyanlända flyktingar:
Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

För privatpersoner: Vill du göra en insats för ett ensamkommande barn?

/
/

Familjerätt

Här finns länkar till föreskrifter och blanketter för familjerättsliga områden som adoptioner, faderskap och föräldraskap samt vårdnad, boende och umgänge.

Socialstyrelsen ansvarar för nationella adoptionsfrågor samt föreskrifter och allmänna råd för familjerättsliga frågor som adoptioner, faderskap och föräldraskap och vårdnad, boende och umgänge.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF ansvarar för att ge metodstöd, utveckla och att förmedla kunskap på områdena.

Adoptioner

Föreskrifter

Blanketter

Handbok

Faderskap och föräldraskap

Föreskrifter

Blanketter

Vårdnad, boende och umgänge

Föreskrifter

Blanketter