Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/
/

Familjerätt

Här finns länkar till föreskrifter och blanketter för familjerättsliga områden som adoptioner, faderskap och föräldraskap samt vårdnad, boende och umgänge.

Socialstyrelsen ansvarar för nationella adoptionsfrågor samt föreskrifter och allmänna råd för familjerättsliga frågor som adoptioner, faderskap och föräldraskap och vårdnad, boende och umgänge.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, ansvarar för att ge metodstöd, utveckla och att förmedla kunskap på områdena.

Adoptioner

Föreskrifter

Blanketter

Handbok

Faderskap och föräldraskap

Föreskrifter

Blanketter

Vårdnad, boende och umgänge

Föreskrifter

Blanketter