/
/

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker barn och unga skydd i Sverige utan sällskap av en förälder eller någon annan vårdnadshavare. Dessa ensamkommande barn ska så långt som möjligt omfattas av samma sociala system som andra barn.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn beskrivs i Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Handboken riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare inom socialtjänsten.

Kunskapscentrum för yrkesverksamma

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn stödjer socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa. Centrumet publicerar aktuell kunskap och information för yrkesverksamma på webbplatsen Kunskapsguiden.se.

Kunskapsguiden: Ensamkommande barn och unga.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Ingen får gifta sig med ett barn i Sverige men det finns barn som kommer till Sverige och uppges ha gift sig innan de kom hit. För dessa barn har socialtjänsten ett långtgående ansvar att utreda barnets behov av stöd och skydd. Mer information finns på sidan Barn som uppges vara gifta.

Rapporter om flyktingsituationen 2015–2017

Socialstyrelsen har rapporterat om hur flyktingsituationen 2015–2016 har påverkat socialtjänsten. Rapporterna visar att personalen i socialtjänsten känner ett stort engagemang för de ensamkommande barnen, men också att barnen som grupp inte alltid får vård och omsorg på lika villkor som andra barn.

Tre delrapporter om situationen i socialtjänsten 2015–2017

Kartläggning av barns och ungas behov 2013

Den vård och omsorg som ensamkommande barn får i Sverige behöver individanpassas i större utsträckning. Det visar kartläggningen Ensamkommande barns och ungas behov som är gjord utifrån barnens behov, de problembilder som finns och hur behoven tillgodoses.