BBIC, Barns behov i centrum

BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, men beskriver i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten.

Om du vill ha fördjupad information finns våra handböcker, se ladda ner eller beställ till höger. Mer om BBIC finns på sidan grunderna.

Reviderade BBIC-material och utbildningar

Reviderade material för utbildning i BBIC och anpassningar av kommunernas IT-stöd finns på sidan BBIC-material.

Information om BBIC-utbildningar finns på sidan utbildning.

För konsulter och anställda på HVB-hem

BBIC är ett arbetssätt som är framtaget för socialtjänstens myndighetsut-övning. Därför omfattar Socialstyrelsens utbildningar inte konsulter eller anställda på HVB-hem, utan enbart personal anställd under en socialnämnd.

Om du är samverkanspartner till socialtjänsten inom en kommun som har BBIC-licens, kan du få information via deras BBIC-utbildare. BBIC-utbildaren har genomgått myndighetens utbildning i BBIC och utbildar socialsekreterare och andra anställda på lokal nivå. Du kan också ta del av grundboken och det kompletterande metodstödet i BBIC som finns på sidan BBIC-material.