Börja arbeta med ChASE: Ungas röster

Med bedömningsmetoden ChASE: Ungas röster kan exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin upptäcka brister i verksamheten genom att sammanställa barns erfarenheter av vård och behandling vid psykisk ohälsa. Verksamheter som vill börja arbeta med metoden kan anmäla intresse.

Varför ska man använda ChASE: Ungas röster?

Att efterfråga barns och ungas åsikter om sin behandling kan göra dem mer delaktiga i vårdprocessen, vilket kan öka följsamheten till behandlingen. Men ChASE-formuläret är i första hand avsett för att upptäcka förbättringsområden i verksamheten.

Om metoden

Förkortningen ChASE står för Children and Adolescents Service Experience.

Grunden är ett frågeformulär för att inhämta barns och ungas erfarenheter av de insatser som de erbjuds vid psykisk ohälsa, till exempel på BUP. Eftersom huvudsyftet med att använda metoden är att utveckla verksamheten sammanställs resultatet på gruppnivå.

Målgruppen är ungdomar 13–18 år

Formuläret är avsett att besvaras av ungdomar i åldrarna 13 till 18 år som deltar i individuell, grupp- eller familjebaserad behandlingsinsats kring psykisk ohälsa inom öppenvården.

Licensen är gratis

Användningen av ChASE: Ungas röster är licensierat. Karlstads universitet ger fri nyttjanderätt för icke-kommersiellt bruk av materialet i sin helhet i Sverige.

Anmäl intresse

Nu kan intresserade verksamheter anmäla sig till ungasroster@socialstyrelsen.se för att få mer information och tillgång till det material som behövs för att börja arbeta med metoden. Anmälan innebär inte någon förbindelse att använda formuläret.

Överenskommelse om att ta del av erfarenheter

I samband med anmälan vill vi gärna göra en överenskommelse om att ta del av erfarenheter om ni väljer att börja använda metoden. Det första svaret ni får handlar därför om det. När överenskommelsen är klar mejlar vi materialet.

Ansvar för validering och anpassning

Frågeformuläret är anpassat och översatt till svenska av Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet i samråd med CAMHS Research Unit, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Rapporten hittar du för nedladdning till höger på den här sidan.