Börja arbeta med HOME

Socialstyrelsen har utvecklat en svensk version av bedömningsmetoden HOME, vars syfte är att identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö.

Den svenska översättningen av bedömningsmetoden är anpassad för användning i socialtjänstens barnavårdsutredningar och går att kombinera med BBIC.

Gå till beskrivning av HOME i Metodguiden för socialt arbete

Anmäl intresse att börja arbeta med HOME

Under ett år framåt (juni 2015 – juni 2016) kan socialtjänster vara med och testa att arbeta med HOME utifrån ett nytt svenskt material. Målet är att den slutgiltiga manualen ska vara så användbar som möjligt.

Så går det till

  • Anmäl intresse att få hem allt material för arbete med HOME för påseende.
  • Som svar på mejlet skickar vi en förfrågan om att göra en överenskommelse om återkoppling. Svaret är tänkt att vidarebefordras till den som är ansvarig för verksamheten.
  • När överenskommelsen med den som är ansvarig är klar skickar vi materialet till er. 

Intresseanmälan skickas till home@socialstyrelsen.se. Anmälan innebär inte att ni förbinder er att använda HOME.

Material och licens är gratis

Socialstyrelsen och HOME Inventory LLC har ett avtal som ger Sveriges socialtjänster rätt att använda metoden gratis.

Kontakt

Johan Glad
075-247 31 03