Filmer om socialtjänstens arbete med barn och unga

Här hittar du våra filmer om arbetet med att utreda ärenden som rör barn och unga. De är i första hand framtagna för att visas och diskuteras i arbetsgrupper i socialtjänsten, men kan också vara relevanta för yrkesgrupper som kommer i kontakt med socialtjänstens arbete.

Filmerna är framtagna för att sprida innehållet i boken Utreda barn och unga och stimulera till diskussioner. Filmerna följer kapitlen (1–5).

Viktigt om innehållet i filmerna

Filmerna är baserade på ett urval av det som tas upp i handboken. De kan inte ersätta att läsa boken.

Innehållet bygger till stor del på intervjuer med personer som arbetar i socialtjänsten och andra personer som har anmälningsskyldighet.

För dig som ska visa filmerna för en grupp

Presentationsmaterialet som du kan ladda ner här nedanför innehåller totalt sex filmer (länkade), diskussionsfrågor för arbetsgrupper samt publikationer från Socialstyrelsen som innehåller mer information.

Filmer i presentationen

  • Till dig som är anmälningsskyldig (cirka 9 min)
  • 1. Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården
  • 2. Aktualisera och förhandsbedöma
  • 3. Utreda barns behov
  • 4. Insatser och uppföljning
  • 5. Brott mot barn

Vår uppskattning är att en film med diskussion i en grupp tar omkring en timme.

Innan du laddar ner presentationen

För att kunna visa filmerna från presentationen behöver du ha internetåtkomst. När du öppnar presentationen kan du behöva aktivera redigeringsläget i Power Point och godkänna filen.

För att filmerna ska starta måste du visa presentationen i bildspelsläget. Om bilden och ljudet på filmen inte riktigt är i fas kan du behöva låta filmen ladda en liten stund.

Ladda ner presentation: Filmer om att utreda barn och unga

Film 1: Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården

Film 2: Aktualisera och förhandsbedöma

Film 3: Utreda barns behov

Film 4: Insatser och uppföljning

Film 5: Brott mot barn

Film om anmälningsskyldigheten

Kontakt

Helena Stålhammar
075-247 33 88

Är film ett bra stöd?
Hör gärna av er till oss med frågor och synpunkter. Vi är särskilt intresserade av att veta era tankar om film som kanal för att ta till sig innehållet i handböcker.