/
/

Barn och unga i socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer. 

Guide till handböcker och annat stöd

Handbok och rekommendationer för handläggningen

Handboken beskriver och kompletterar våra allmänna råd

Filmer om arbetet med barn och unga

Till handboken för socialtjänsten finns fem filmer som utgår ifrån bokens delar.

Gå till samlingssidan för alla filmer (1 – 5) om socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga

Anmäla till socialnämnden att ett barn far illa?

För att socialtjänsten ska få information om barn som de kan behöva hjälpa rekommenderas alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialtjänsten. Vissa professioner som möter barn är skyldiga enligt lag att anmäla när de i sin yrkesroll får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Sådan skyldighet gäller exempelvis personal på vissa myndigheter, i förskola och skola, hälso- och sjukvården, polis, kriminalvården samt socialtjänsten.

Tillsyn och klagomål på socialtjänsten

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som tillsynar socialtjänsten och verksamheterna på området. Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga ska tillsynas minst en gång per år.