/
/

Barn och unga i socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer. 

Handbok och rekommendationer för handläggningen

Handboken beskriver och kompletterar våra allmänna råd

Podd om barn i familjer med missbruk

17 procent av alla barn i Sverige har en förälder med missbruksproblem. Hur uppmärksammar man dessa barn och hur kan stödet till både barn och föräldrar i familjer med missbruk förbättras? Lyssna på socialsekreterarna Åsa Sivierio (Barn- och ungdomsenheten) och Ulla Flygare (Vuxenenheten) från Tyresö kommun, som tillsammans med Marie Nyman, utredare på Socialstyrelsen, diskuterar hur de arbetar med ett familjeorienterat arbetssätt.

Till podden - avsnitt 19

Podd om barn som tolkar åt sina föräldrar

Många barn översätter i stället för professionell tolk åt sina föräldrar. Men vad innebär det när ansvaret ligger hos barnet att översätta och medla inom socialtjänst och sjukvård när något går fel? Lyssna på Sukran Kavaks egna upplevelser av att översätta som barn. Eva Norström och Petra Höglund, från Linnéuniversitetet, berättar om studier och forskning kring konsekvenser och möjliga lösningar, Merike Hansson utredare på Socialstyrelsen medverkar.

Till podden - avsnitt 48

Filmer om arbetet med barn och unga

Till handboken finns fem filmer som utgår ifrån bokens delar.

Gå till samlingssidan för alla filmer (1 – 5) om socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga

Anmäla till socialnämnden att ett barn far illa?

För att socialtjänsten ska få information om barn som de kan behöva hjälpa rekommenderas alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialtjänsten. Vissa professioner som möter barn är skyldiga enligt lag att anmäla när de i sin yrkesroll får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Sådan skyldighet gäller exempelvis personal på vissa myndigheter, i förskola och skola, hälso- och sjukvården, polis, kriminalvården samt socialtjänsten.

Tillsyn och klagomål på socialtjänsten

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som tillsynar socialtjänsten och verksamheterna på området. Hem för vård eller boende (HVB) tillsynas två gånger per år.