Ansökan om legitimation som psykolog

Informationen på den här sidan gäller för dig som är utbildad till psykolog i Sverige, och vill ansöka om legitimation.

Ändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet
Från den 18 januari 2016 kan yrkespraktik från annat land beaktas.

Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen:

 1. Fullständigt ifylld ansökningsblankett
  Ladda ner blankett för ansökan om legitimation för psykologer, 45086
 2. Vidimerad kopia av första sidan av ditt examensbevis som psykolog
  Att kopian är vidimerad innebär att en annan person än du själv, till exempel en vän eller släkting, intygar att kopian överensstämmer med originalet. Personen ska direkt på kopian skriva sin namnunderskrift, ett namnförtydligande samt adress eller telefonnummer.

  Skicka endast in första sidan av examensbeviset. Om du är utbildad vid Linköpings Universitet eller Högskolan i Gävle ska du dock skicka in samtliga sidor av examensbeviset, förutom diploma supplement.
 3. Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog
  Ladda ner blankett för intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), B45205
  Skicka in intyget i original. Handledaren fyller i PTP-intyget efter att du har avslutat din praktiska tjänstgöring. Finns det inte tillräckligt med utrymme under rutan för beskrivning av arbetsuppgifter kan handledaren fortsätta på baksidan av PTP-intyget.
 4. Vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg
  Intyget ska vara utställt av arbetsgivaren, inte handledaren. Tjänstgöringens omfattning (tjänstgöringsgrad) ska framgå av tjänstgöringsintyget, och intyget ska vara utfärdat efter att du har avslutat din praktiska tjänstgöring.
 5. Personbevis
  Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Beställ personbevis hos Skatteverket. Vi godtar alla former av personbevis.

Skicka din ansökan till
Socialstyrelsen
Avdelningen för regler och behörighet
Behörighet
106 30 STOCKHOLM

När Socialstyrelsen har tagit emot din ansökan gör vi en kontroll mot belastningsregistret.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor och betalas in på bankgirokonto 790-3750 i samband med att du skickar in din ansökan. I meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer i följande format: ÅÅÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck eller mellanslag).

Handläggningstid

Den aktuella handläggningstiden för dig som är psykolog och utbildad i Sverige kan du se på sidan Ansökan om legitimation för utbildade i Sverige.

Psykolog är en skyddad yrkestitel

Yrkestiteln psykolog är skyddad och får endast användas av den som har legitimation, särskilt förordnande eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP). Endast legitimerad psykolog eller den som genomgår PTP får anställas som psykolog inom hälso- och sjukvårdens område.