Ansökan om legitimation som läkare

Informationen på den här sidan gäller för dig som är utbildad till läkare i Sverige, och vill ansöka om legitimation.

Ändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet
Från den 18 januari 2016 kan yrkespraktik från annat land beaktas.

Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen:

 1. Fullständigt ifylld ansökningsblankett
  Ladda ner blankett för ansökan om legitimation för läkare, 45086
 2. Vidimerad kopia av första sidan av ditt examensbevis som läkare
  Att kopian är vidimerad innebär att en annan person än du själv, till exempel en vän eller släkting, intygar att kopian överensstämmer med originalet. Personen ska direkt på kopian skriva sin namnunderskrift, ett namnförtydligande samt adress eller telefonnummer.

  Skicka endast in första sidan av examensbeviset. Om du är utbildad vid Linköpings Universitet ska du dock skicka in samtliga sidor av examensbeviset, förutom diploma supplement.
 3. Tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöring
  ("AT-boken") Praktisk tjänstgöring ska fullgöras i Sverige. De olika Tjänstgöringsavsnitten kan intygas tidigast från och med slutdatum för respektive tjänstgöringsavsnitt. De olika tjänstgöringsavsnitten ska intygas av legitimerad läkare.
 4. Personbevis
  Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Beställ personbevis hos Skatteverket. Vi godtar alla former av personbevis.

Skicka din ansökan till
Socialstyrelsen
Avdelningen för regler och behörighet
Behörighet
106 30 STOCKHOLM

När Socialstyrelsen har tagit emot din ansökan gör vi en kontroll mot belastningsregistret.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor och betalas in på bankgirokonto 790-3750 i samband med att du skickar in din ansökan. I meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer i följande format: ÅÅÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck eller mellanslag).

Handläggningstid

Den aktuella handläggningstiden för dig som är läkare och utbildad i Sverige kan du se på sidan Ansökan om legitimation för utbildade i Sverige.

Läkare är en skyddad yrkestitel med ensamrätt till yrket

Läkare har ensamrätt till yrket och yrkestiteln läkare är skyddad. Det betyder att endast du som har legitimation som läkare, särskilt förordnande eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring får utöva yrket och använda titeln.