Ansökan om legitimation för dig som är utbildad i Sverige

Du som är utbildad i Sverige ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Välj ditt yrke nedan för blanketter och information om vilka handlingar som du ska bifoga med din ansökan.

Aktuell handläggningstid
Den aktuella handläggningstiden för varje yrke ser du i listan nedan. Tiden gäller från det datum din ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.

Ditt behörighetsbevis börjar gälla när du fått vårt beslut. Mer information finns på sidan Ansökan om legitimation och intyg.