Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

De som söker legitimation kontrolleras mot belastningsregistret

Från och med den 1 januari 2011 gör Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid prövning av om yrkeslegitimation ska meddelas.

De uppgifter som Socialstyrelsen får tillgång till vid en kontroll mot belastningsregistret rör vissa brott som har lett till en annan påföljd än böter. Mord, misshandel, rattfylleri, framkallande av fara, olaga tvång, olaga hot och narkotikabrott är exempel på sådana brott. Att en sökande har begått något sådant brott betyder inte automatiskt att en legitimation är utesluten. Socialstyrelsen gör en individuell prövning av varje ansökan. Kontrollen innebär till en början att handläggningstiden förlängs.

Fall då legitimation inte får utfärdas

En legitimation får enligt patientsäkerhetslagen inte utfärdas till en sökande om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats om personen hade varit legitimerad. Reglerna säger att legitimationen ska återkallas om den legitimerade

  1. har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke,
  2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller
  3. på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.

Syftar till ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsen har sedan tidigare underrättats om domar i vissa brottmål avseende personer som är hälso- och sjukvårdspersonal. Förändringen från 1 januari 2011 är att vi nu har tillgång till uppgifter ur belastningsregistret gällande de personer som ansöker om legitimation och att uppgifterna inte är begränsade till att avse tiden de har varit hälso- och sjukvårdspersonal. Förändringen är en av flera som görs genom propositionen 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn som är ett led i en ökad patientsäkerhet.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientsäkerhet