/
/
/

Allmäntjänstgöring för läkare

Allmäntjänstgöring, AT, efter läkarexamen är ett krav för att kunna få läkarlegitimation och för att få göra specialiseringstjänstgöring, ST. Enligt reglerna ska AT göras efter avlagd examen och på ett blockförordnande med rätt längd och ordning på avsnitten.

Examensbeviset är ett krav för att få börja AT

En läkarstudent måste ha avlagt examen och fått sitt examensbevis innan han eller hon kan påbörja sin allmäntjänstgöring. Det ska kontrolleras av arbetsgivaren när AT börjar. Socialstyrelsen godtar nämligen inte tjänstgöring före det datum som examensbeviset utfärdades.

AT ska göras på ett blockförordnande

Allmäntjänstgöringen måste göras på ett blockförordnande, vilket är en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader. Tjänstgöring i form av vikariat som liknar AT kan inte ligga till grund för en legitimation. Om AT-läkaren byter arbetsgivare måste han eller hon få ett nytt AT-block. För att kunna tillgodoräkna sig tjänstgjord tid måste AT-läkarens tidigare arbetsgivare godkänna de avsnitt som redan har genomförts.

Avsnittet allmänmedicin ska göras sist

AT ska innehålla minst nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter. Områdena måste omfatta minst tre månader vardera. Minst tre månader ska tjänstgöras inom psykiatri. Sist i allmäntjänstgöringen ska ett avsnitt om minst sex månader inom allmänmedicin ligga. Läs mer om bestämmelserna i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare.

Dispens från ordningen i AT-blocket

För att få ändra på avsnittens ordning i sina AT-block måste landstinget ansöka om dispens hos oss. Ett avsnitt som genomförts utanför ett blockförordnande ska inte godkännas av arbetsgivaren om Socialstyrelsen inte har medgett en dispens.

Om AT-läkaren inte kan fullgöra AT-blocket av synnerliga skäl ska han eller hon själv ansöka om en individuell dispens. Synnerliga skäl kan vara att AT-läkaren eller dennes barn har drabbats av en allvarlig sjukdom. Ansökan görs till Socialstyrelsen genom ett brev där skälet anges tillsammans med en beskrivning av hur tjänstgöringen kan läggas upp i stället.

AT för utlandsutbildade

Du som har läst en läkarutbildning i ett annat EU- eller EES-land där det krävs praktisk tjänstgöring efter examen, har möjlighet att göra AT i Sverige.

Ansökan om AT (allmäntjänstgöring) som läkare – för utbildade inom EU eller EES

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00