Ansökan om legitimation

Hur du ansöker om legitimation ser olika ut beroende på i vilket land du har fått din utbildning.

Driftstörningar i vårt ärendehanteringssystem
Just nu har vi driftsstörningar i vårt ärendehanteringssystem och kan inte handlägga ärenden från dig som är utbildad i Sverige. Vi räknar med att ha åtgärdat driftsstörningarna tidigast på måndag.

De ansökningar som redan har skickats in kommer att handläggas så snart som möjligt.

Jag vill ansöka om legitimation och är:

Legitimationsbeviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Om beviset skulle förkomma kan din behörighet bekräftas med ett intyg. Om du behöver ett intyg ska du skicka ett e-postmeddelande till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se med ditt namn, personnummer och adress samt ändamålet med intyget.