Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

Ansökan om legitimation

Hur du ansöker om legitimation ser olika ut beroende på i vilket land du har fått din utbildning.

Jag vill ansöka om legitimation och är:

Legitimationsbeviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Om beviset skulle förkomma kan din behörighet bekräftas med ett intyg. Om du behöver ett intyg ska du skicka ett e-postmeddelande till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se med ditt namn, personnummer och adress samt ändamålet med intyget.