Intyg om din yrkesbehörighet

Behöver du uppgifter om din yrkesbehörighet gällande din legitimation eller specialistkompetens? Socialstyrelsen kan utfärda antingen elekronisk bekräftelse eller skriftligt intyg.

Intyg via elektronisk bekräftelse

Om du behöver uppgifter om din aktuella yrkesstatus med anledning av anställning, upphandling eller ansökan om studieplats kan du eller arbetsgivaren skicka e-post till HOSP (Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal). Ange fullständigt namn och personummer. Du får svar inom maximalt en vecka.

Skriftligt intyg

Om du ska ansöka om behörighet i ett land utanför Sverige kan du behöva ett skriftligt intyg från Socialstyrelsen. Kontakta myndigheten i mottagarlandet innan du kontaktar Socialstyrelsen för att reda ut vilka intyg du behöver. Du ansöker om skriftligt intyg via e-post till Socialstyrelsen. Handläggningstiden är upp till 8 veckor.

Din mejl ska innehålla uppgifter om:

  • Vilket intyg du behöver – intyget är tidsbegränsat och du behöver därför i förväg kontakta myndigheten i mottagarlandet för att utreda vilket intyg de begär.
  • Vilket land du har sökt behörighet i
  • Ditt fullständiga namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Ditt yrke
  • Om intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska – observera att vissa länder kräver att intyget är på svenska och att du genom auktoriserad översättare översätter till det aktuella språket.
  • Postadress dit intyget ska skickas – det är viktigt att du innan du kontaktar Socialstyrelsen har tagit reda på om intyget ska skickas direkt från Socialstyrelsen till myndigheten i mottagarlandet eller om intyget ska skickas in via dig.

Observera att Socialstyrelsen inte har möjlighet att fylla i blanketter från utländska myndigheter eller intyga din hälsa.