Anställa tandläkare utan legitimation

En del vårdgivare kan i vissa bestämda fall anställa tandläkare utan legitimation. Ett villkor är att vårdgivaren ansöker om ett särskilt förordnande.

Socialstyrelsen kan utfärda ett särskilt förordnande att utöva tandläkaryrket för:

  • En tandläkarstudent som har fullgjort nionde terminen.
  • En tandläkare, utbildad utanför EU/EES, som ska göra sex månaders praktik som en del i kompletteringsprogrammet för svensk legitimation. Tandläkaren måste ha blivit godkänd kunskapsprovet för att kunna få ett särskilt förordnande.

Ladda ner ansökan om särskilt förordnande för tandläkare

Arbetsgivaren ska fylla i och skicka in ansökan. Bifoga intyg från skolan som styrker att studenten fullgjort den nionde terminen. Särskilt förordnande ges inte mer än för totalt 6 månader.