Tandläkare

Informationen på dessa sidor gäller för dig som är tandläkare och vill ansöka om bevis om specialistkompetens och har genomgått din utbildning i Sverige.

Nya regler för tandläkarnas specialisttjänstgöring träder i kraft den 1 juni 2018

Från och med den 1 juni 2018 gäller nya bestämmelser för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST), HSLF-FS 2017:77. Alla som får sin tandläkarlegitimation från och med den 1 juni 2018 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket. Observera att det inte är möjligt att ansöka om specialistkompetens enligt nya föreskriften innan den 1 juni 2018.  

Övergångsregler gör det möjligt för tandläkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 1993:4) fram till den 31 maj 2023. Det går också att ansöka enligt den nya föreskriften, HSLF-FS 2017:77, även om man påbörjat sin ST före den 1 juni 2018, För att kunna göra det måste samtliga krav i HSLF-FS 2017:77 och målbeskrivning för specialiteten vara uppfyllda.

En ansökan enligt HSLF-FS 2017:77 ska alltid göras på de intyg som tillhör föreskriften.

Läs mer om målbeskrivningar, anvisningar och frågor och svar för respektive regelverk genom att klicka på länkarna nedan. Du hittar också de intyg som krävs för att ansöka om specialistkompetensbevis.