Tandläkare

Ansökan om bevis om specialistkompetens för dig som är utbildad i Sverige.

Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen:

Fullständigt ifylld ansökningsblankett

Ladda ner blankett för ansökan om specialistkompetens för tandläkare 

Vidimerad kopia av intyg från handledare och examinator om genomförd utbildning och examination

Vidimerad kopia innebär att en person intygar att kopian överensstämmer med uppvisat original, genom att direkt på kopian skriva namnunderskrift, namnförtydligande, adress eller telefonnummer.

Vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg

Ett matrikelutdrag som både styrker allmän tandläkarpraktik under minst två år som legitimerad tandläkare och specialiseringstjänstgöring under minst tre år.

Ansökningsavgift 2 300 kr

Betalas in på BankGirokonto 790-3750.
Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

Övrig information

Beviset om specialistkompetens kan utfärdas först efter att Socialstyrelsen har mottagit en komplett ansökan och avgiften är betald.

Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset förkomma kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.

Socialstyrelsen har inte längre bemyndigande att godkänna kliniker för specialiseringstjänstgöring. Som en följd av detta har Socialstyrelsen tagit fram en ny ansökningsblankett för ansökan om specialistkompetens. Blanketten finns längst upp på denna sida.