Ansökan om bevis om specialistkompetens för utbildade i EU, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz

Informationen på dessa sidor gäller för dig som är läkare, tandläkare eller sjuksköterska och har fullgjort en specialistutbildning i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Informationen gäller inte dig med svensk utbildning.

Du som har genomgått en specialistutbildning måste först ha fått en svensk legitimation för ditt yrke innan du kan ansöka om en specialistbeteckning. Läkare och tandläkare kan ansöka om ett bevis om specialistkompetens medan sjuksköterskor enbart kan ansöka om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska.