/
/

Ansökan om bevis om specialistkompetens

Här får du information om hur du ansöker om bevis om specialistkompetens. Ansökningsprocessen skiljer sig beroende på i vilket land du har fått din utbildning.

Ditt behörighetsbevis börjar gälla när du fått vårt beslut. Mer information finns på sidan Ansökan om legitimation och intyg.

Utbildad i Sverige

Du som har en svensk legitimation som läkare, optiker och tandläkare och genomgått en specialistutbildning kan ansöka om bevis om specialistkompetens. 

Socialstyrelsen utfärdar inte bevis för specialistsjuksköterska

Examensbeviset som högskolan utfärdar gäller som specialistbevis. Socialstyrelsen utfärdar inte specialistbevis för svenskutbildade specialistsjuksköterskor.

Utbildad i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Du som har en svensk legitimation som läkare, sjuksköterska eller tandläkare och fullgjort en specialistutbildning i ett annat EU-land än Sverige eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz kan ansöka om bevis om specialistkompetens.

Utbildad i annat land

Du som läkare, sjuksköterska eller tandläkare med specialistutbildning från ett land utanför EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker enligt länken nedan.