Ansök om rekvisionsrätt för optiker

Om du är legitimerad optiker kan du i vissa fall ansöka om att få rekvirera och hantera läkemedel i form av diagnostiska droppar.

Det gäller dig som genom din utbildning uppnått goda kunskaper och kliniska färdigheter i

  • ögats sjukdomar och diagnostik
  • neurooptometri
  • okulär farmakologi
  • diagnostisk undersökningsmetodik
  • diagnostisk klinik
  • pediatrisk optometri.

Om du får rekvisitionsrätt får du använda de läkemedel som finns i

bilaga 3 a i Läkemedelverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Så här ansöker du

Du ansöker om rekvisitionsrätt genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett antal dokument.

När du ansöker, skicka med

  • ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt personnummer, eller en vidimerad kopia av ditt giltiga pass.

Skicka också med vidimerade kopior, både på originalspråk och översatta, av

  • ett intyg om avslutad utbildning, till exempel ett examensbevis
  • dokument från skolan eller högskolan som beskriver din utbildning inom området, vilka kurser du gått, vad de innehållit och hur långa de varit
  • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning.

Blankett för ansökan om rekvisitionsrätt för optiker

Alla dokument ska vara vidimerade, på originalspråk och översatta

Alla dokument som du skickar med i din ansökan ska vara vidimerade. Det innebär att en person på en organisation, institution eller myndighet intygar att dokumentet är en exakt kopia av originalet genom att stämpla kopian med en officiell stämpel. Den som vidimerar ska också skriva sin namnteckning, ett namnförtydligande och sitt telefonnummer direkt på kopian. Vidimeringen kan göras i alla länder.

Alla dokument ska även vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder.

Exempel på hur ett vidimerat dokument ska se ut

Kontakt